Haitong Bank: aktualizacja rekomendacji dla czeskich banków