Grupa CCC poprawiła przychody o 85% w I kw. 2021 r. Sprzedaż również powyżej poziomów z I kw. 2019 r.