Jakub Kwiatkowski, PZPN: Twitter to moje podstawowe narzędzie do kontaktów z dziennikarzami