Edyta Blachowska, BGK: nie wystarcza mierzenie dotarcia komunikacji, trzeba badać również jej zrozumienie